پیوند ساختمان پانل

این اختراع مربوط به پانل مشترک به ویژه برای استفاده از ساخت ساندویچ پانل است . هدف از اختراع استفاده از ساندویچ پانل در ساختمانی که شامل مواد هسته و پوسته بیرونی است می شود . پانل مشترک شامل زبانه شیار دار و پوست بیرونی پانل که صاف و مجاور یکدیگر هستند می شود .

پیوند ساختمان پانل

در این ساندویچ پانل از فلز استفاده شده است . سوراخی که در بخش فلزی ایجاد می شود برای عایق صوتی است که فلز را به مواد هسته و پوست بیرونی پیوند می دهد . فلز این ساندویچ پانل معمولا از آلومینیوم یا گالوانیزه است یا ممکن است از فولاد استفاده کنند . این ساندویچ پانل شامل چند لایه است ، پوسته ، مواد عایق پشت آن که مانند یک پتو ضخیم و جامد است ، هسته که شامل فوم پلاستیکی است و پوسته دیگر که این هسته بین دو پوسته قرار داده شده است .

این پانل ها کاربرد های داخلی و خارجی دارد که مشترک برای جلوگیری از رطوبت و همچنین عبور حرارت است . دیوار حاصل از این پانل معلق است و به هیچ وجه قفل نمی شوند . در نتیجه برای به هم پیوستن پانل ها در لبه های آن از شیار های مکمل و زبانه هایی استفاده شده که در یکدیگر چفت شوند . با توجه به ساختار چند لایه ای پانل هسته فضای بیشتری را در طول پانل استفاده کرده و در هنگام پیوستن پانل مواد هسته ای به دلیل مقاومت کششی پایین با شکست مواجه می شوند . بنابراین باید از یک شیء جداگانه برای اتصال عرض پانل استفاده شود .

در حال حاضر این اختراع مکمل پیوست یک نوار در فرم و زبانه شیار دار بخشی از پانل است که هسته و پوسته را به هم متصل می کند . این کار بازده قوی دارد و باعث اختراع ساختمان پانل می شود. این نوار زبانه شیار دار از بخش فلزی به سمت هسته می رود و در فوم هسته قرار می گیرد یا از چسب برای پیوند بین پوسته و هسته استفاده می کنند .

این نوار آب بندی که قبلا گفته شد برای اتصال پوسته و هسته است و از لایه لایه شدن پوسته جلوگیری می کند و خود نوار هم به صورت تزیینی بر روی پانل قرار می گیرد ، اما از داخل خط تکیه گاه پانل را مخفی می کند . این نوار در عین سادگی بسیار قوی است . پوست فلزی یا پوست بیرونی را به کمک هسته در مقابل نیرو های وارده مقاوم می کند و در نتیجه یک پانل با روکش فلزی ایجاد می شود که بسیار قوی و مونتاژ بسیار آسانی دارد .

اخرین مقالات

واحد فروش :09144132371

041-34211787