ویدیو مراحل تولید ساندویچ پانل

در این ویدیو با نمایش مراحل تولید ساندویچ پنل به طرز ساخت این پانل ها پرداخته می شود و بدین روش شمارا باتولید ساندویچ پانل ها آشنا می سازد.

poster
ویدیو مراحل تولید ساندویچ پانل
00:00
--
/
--

اخرین مقالات

واحد فروش :09144132371

041-34211787