طراحی ساندویچ پانل بتون (کامپوزیت )

روش های محاسبه با استفاده از یک کامپیوتر دیجیتال است که خواص ساندویچ پانل بتون را محاسبه کرده است . این روش به تولیت کننده اجازه می دهد که ساندویچ پانل بتون را با استفاده از طیف وسیعی از قطعات و مشخصات معماری تولید کند . اختراع به طور کلی مربوط به عایق کردن ساندویچ پانل بتون و تولید و طراحی آن است .

ساندویچ پانل بتون
ساندویچ پانل بتونی در هنگام نصب یک لایه عایق بین دو لایه بتون قرار می گیرد . این مونتاژ مقاوم در برابر نیرو های تحمیلی است . لایه عایق باید توسط سیستم به دو لایه بتونی متصل شود . دیواره بیرونی ساندویچ پانل بتونی مقاوم در برابر نیرو های جانبی مثل باد و زمین لرزه طبیعی ، بار های جاذبه و درجه حرارت ناشی از آن است . اگر پانل به عنوان دیوار برشی باشد می توان برای نیرو های افقی در هواپیما استفاده کرد . در هر دو لایه بتون در پانل القاء نیرو های برشی در سیستم های اتصال و همچنین خم شدن و برش و نیرو های محوری وجود دارد .
در هنر معاصر ساندویچ پانل کامپوزیت ، کامپوزیت جزئی و غیر کامپوزیت طراحی شده است . ضخامت کل ساندویچ پانل کامپوزیت تقریبا یکسان بود و سفتی و استحکام آن هم مانند ساندویچ پانل ها بوده است . در مقابل ساندویج پانل غیر کامپوزیت همان سفتی و استحکام لایه های بتونی فردی که شامل دیوار بوده را داشته است . دیوار تا حدی سفتی و استحکام متوسط ساندویچ پانل کامپوزیت را داشته است.
اصطلاح دیوار کامپوزیت که گفته می شود همان چوب بست های فلزی عایق هستند . در چوب بست های فولادی سفتی برش بالا و لغزش محدود دیفرانسیل بین لایه های بتون سازگاری کامل با فشار بین لایه های ساندویچ پانل دارد . در نتیجه این پانل بسیار کار آمد و مقاوم در برابر فشار های جانبی است . چوب بست های فولادی هدایت حرارتی بالایی دارند .
در دیوار غیر کامپوزیت اتصالات انعطاف پذیر به صورت عمود به سطح عایق نصب شده است . چون اتصال برشی کمی دارند ، لغزش های بزرگ دیفرانسیل بین لایه بتونی ایجاد می شود و فشار نسبتا کمی هم باعث شکسته شدن لایه های فروش ساندویچ پنل می شود . بنابراین این پانل بسیار نا کار آمد است و مقاومتی در برابر فشار های جانبی ندارد .
در سال های اخیر تا حدی از پانل کامپوزیت ساخته شده با استفاده از همان اتصالات انعطاف پذیر در دیوار های غیر کامپوزیت استفاده می شد . با این حال برای عایق پانل کامپوزیت از ضخامت بتون در مناطق گسسته استفاده می کنند . اگر چه ممکن است به علت خشکی زیاد مناطق عایق بندی شده با بتون ترک بر دارد . اما در مقابل لغزش های محلی مقاومت بالایی دارد . همچنین ضخامت بتون یک پل عظیم حرارتی و بخار را از طریق عایق ایجاد می کند .
دیوار کامپوزیت و تاحدی کامپوزیت بسیار موثر تر از غیر کامپوزیت در مقابل مقاومت فشار های وارده است . مزیت اولیه عایق ساندویچ پنل بتون برای مانع حرارتی بین محیط زیست و محیط ساختمان و تهویه مطبوع ساختمان است . این مانع حرارتی منجر به تفاوت دمای قابل توجهی بین دو لایه بتون می شود .
یک لایه بتون درجه حرارت را افزایش می دهد و آن را در سطح پانل گسترش داده ، لایه بعدی بتون منجر به رکوع حرارتی جمع شده در نوار فلزی می شود و آن را کاهش می دهد . در پانل های کامپوزیت و تا حدی کامپوزیت این رکوع حرارتی باعث ترک بین مفاصل پانل می شود . هم مشکل زیبایی دارد و هم مشکل شکست درز گیر ها . اما در دیوار غیر کامپوزیت این مشکل پیش نمی آید و حرارت بین دو لایه بتون تنظیم می شود ، در نتیجه مفاصل پانل کمتر دچار شکست می شوند . بنابراین هر یک از این دیواره ها ویژگی های مثبت و منفی دارند . اگر چه دیوار غیر کامپوزیت بیش از حد انعطاف پذیز است و قدرت کافی در مقابل باد و بار های اضافی را دارد ، اما دیوار کامپوزیت و تا حدی کامپوزیت هم بیش از حد ظرفیت انقباض حرارتی و دیفرانسیل ناشی از رکوع حرارتی را دارند . نیاز به یک سیستم اتصال متوسط بین دیوار کامپوزیت و تا حدی کامپوزیت وجود دارد تا مقاومت کافی در برابر رکوع حرارتی داشته باشد .

طراحی ساندویچ پانل بتون (کامپوزیت )
بنابراین هدف اصلی از اختراع حاضر طراحی روشی برای دیواره ساندویچ پانل بتونی در ساندویچ های تا حدی کامپوزیت است و طراحی سیستم اتصال برای خواص حرارتی آن است . این سیستم اتصال و عایق آن باید مقاوم در برابر باد ، زمین لرزه ، برش و خم آن باشد ، در نتیجه این سیستم باید بهینه سازی شود . این بهینه سازی شامل :
1. سفتی کلی پانل به منظور محدود کردن انحراف آن در فشار های بار های وارده است .
2. ارائه قدرت کافی هنگام شکست سازه است .
بهینه سازی ساختاری نیز شامل ارائه مواد کافی ، فشرده سازی سطح و سفتی و قدرت لایه بتونی برای جلوگیری از ترک خوردگی آن است . با استفاده از این روش سفتی اتصال ، حرارت ، فاصله و ضخامت آن اتنخاب خواهد شد . سفتی عایق پانل کمتر از 33 % نسبت به ضخامت کلی ، قدرت عایق پانل کمتر از 50 % نسبت به ضخامت کلی و بهره وری حرارتی کمتر از 80 % نسبت به بازده عایق حرارتی .

اخرین مقالات

واحد فروش :09144132371

041-34211787